Ricerca

r1642

Caratteristiche
Codice: 
r1642
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,21
Rubini in carati: 
0,70
Gr.oro: 
5,90

r2083

Caratteristiche
Codice: 
r2083
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an margh 2 file
Componenti
Brillanti in carati: 
0,60
Rubini in carati: 
0,75
Gr.oro: 
6,90

r2151

Caratteristiche
Codice: 
r2151
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an margh triplo
Componenti
Brillanti in carati: 
2,21
Rubini in carati: 
2,20
Gr.oro: 
14,10

r2165

Caratteristiche
Codice: 
r2165
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an margh
Componenti
Brillanti in carati: 
0,72
Rubini in carati: 
1,01
Gr.oro: 
5,20

23698

Caratteristiche
Codice: 
23698
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an petali pav
Componenti
Brillanti in carati: 
6,36
Rubini in carati: 
7,40
Gr.oro: 
41,30

21378

Caratteristiche
Codice: 
21378
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an veretta 4 pietre alternate a diamanti
Componenti
Brillanti in carati: 
0,12
Rubini in carati: 
1,30
Gr.oro: 
4,60

19720

Caratteristiche
Codice: 
19720
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,11
Rubini in carati: 
0,89
Gr.oro: 
3,30

19724

Caratteristiche
Codice: 
19724
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,26
Rubini in carati: 
0,65
Gr.oro: 
3,50

19518

Caratteristiche
Codice: 
19518
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an veretta 4ru
Componenti
Brillanti in carati: 
0,12
Rubini in carati: 
2,00
Perla: 
h
Gr.oro: 
5,80

18574

Caratteristiche
Codice: 
18574
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an veretta
Componenti
Brillanti in carati: 
0,25
Rubini in carati: 
1,63
Gr.oro: 
5,00

18149

Caratteristiche
Codice: 
18149
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,07
Rubini in carati: 
1,06
Gr.oro: 
3,70

18150

Caratteristiche
Codice: 
18150
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an fascia gvvs
Componenti
Brillanti in carati: 
0,18
Rubini in carati: 
1,50
Perla: 
h
Gr.oro: 
7,70

18152

Caratteristiche
Codice: 
18152
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an gomitolo
Componenti
Brillanti in carati: 
0,70
Rubini in carati: 
2,00
Gr.oro: 
12,70

18163

Caratteristiche
Codice: 
18163
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,23
Rubini in carati: 
1,05
Gr.oro: 
6,20

17316

Caratteristiche
Codice: 
17316
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an pav
Componenti
Brillanti in carati: 
1,30
Rubini in carati: 
1,20
Gr.oro: 
10,50

17229

Caratteristiche
Codice: 
17229
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an fascia pav
Componenti
Brillanti in carati: 
0,30
Rubini in carati: 
0,40
Gr.oro: 
4,60

16677

Caratteristiche
Codice: 
16677
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an fantasia
Componenti
Brillanti in carati: 
0,36
Rubini in carati: 
2,11
Gr.oro: 
6,50

16777

Caratteristiche
Codice: 
16777
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an fascia
Componenti
Brillanti in carati: 
0,52
Rubini in carati: 
0,77
Gr.oro: 
9,00

16358

Caratteristiche
Codice: 
16358
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
1,45
Rubini in carati: 
1,80
Perla: 
h
Gr.oro: 
9,30

16359

Caratteristiche
Codice: 
16359
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,72
Rubini in carati: 
1,54
Gr.oro: 
5,70

16236

Caratteristiche
Codice: 
16236
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,21
Rubini in carati: 
0,65
Gr.oro: 
5,00

15394

Caratteristiche
Codice: 
15394
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an 6p laterali triangolo
Componenti
Brillanti in carati: 
0,67
Rubini in carati: 
2,02
Gr.oro: 
6,60

15392

Caratteristiche
Codice: 
15392
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an margh 8+1
Componenti
Brillanti in carati: 
0,60
Rubini in carati: 
1,02
Gr.oro: 
3,80

15054

Caratteristiche
Codice: 
15054
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an
Componenti
Brillanti in carati: 
0,20
Rubini in carati: 
1,07
Gr.oro: 
7,20

15056

Caratteristiche
Codice: 
15056
Categoria: 
anello rubino
nota: 
ru an fiocco gvvs
Componenti
Brillanti in carati: 
0,09
Rubini in carati: 
0,81
Perla: 
h
Gr.oro: 
4,40
Syndicate content